Søg støtte

Søg

Indkøb af redningsveste


Donation

Projekt

Seksualvejleder til unge

Fritidstilbuddet ved Espelunden

Fritidstilbuddet ved Espelunden er et specialpædagogisk fritidstilbud for 130 udviklingshæmmede børn og unge i alderen 6 til 18 år. Espelundens personale søger om støtte til en forebyggende pædagogisk indsats som skal forhindre, at de unge udviklingshæmmede udvikler en uhensigtsmæssigt seksuel adfærd, der kan virke krænkende og grænseoverskridende på andre. Baggrunden for ansøgningen er, at Espelunden vurderer, at de udviklingshæmmede unge udgør en gruppe med højere risiko for at udvikle krænkende seksuelle adfærd grundet lav impulskontrol, ikke alderssvarende følelsesmæssig og sproglig udvikling, dårlig begavelse, opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder og manglende sociale kompetencer.

Tildelt støtte

52.375 kr.

2013

Modtager

Fritidstilbuddet ved Espelunden

Region

Hovedstaden

Fokusområde

Et liv uden kriminalitet