Søg støtte

Søg

DGI Outdoor, førstehjælp


Donation

Projekt

Selvhjælpsgrupper for unge

Selvhjælp Herning

Mange unge mistrives, men der er relativt få tilbud til de unge, der ikke har diagnoser. Derfor vil foreningen Selvhjælp Herning skabe en forebyggende indsats med selvhjælpsgrupper for unge, der mistrives og/eller er socialt udsatte. Med donationen kan foreningen afprøve nye rekrutteringsmetoder og tre nye gruppetilbud, som skal hjælpe unge i alderen 15-25 år til bedre trivsel.

Tildelt støtte

1.553.140 kr.

2022

Modtager

Selvhjælp Herning

Region

Midtjylland

Delmål

Klar til livet