Søg støtte

Søg

Fællesskabet Glad


Donation
Særpujle: Alle stemmer tæller

Projekt

Senior Stemmer

Kooperationen Aalborg S

Forskning peger på, at årsagerne til faldende valgdeltagelse blandt ældre, der er fyldt 70 år, kan skyldes sygdom, begrænset mobilitet, og at nogle ældre holder op med at stemme, når de mister deres ægtefælle eller partner. Den udfordring vil Kooperationen Aalborg S imødekomme med dette projekt, der er målrettet ældre enlige borgere over 70 år i Aalborg. Donationen går til at afholde morgenmadsarrangementer i henholdsvis Thisted, Nørresundby, Aalborg Centrum, Aalborg Vejgaard, Frederikshavn og Brønderslev med 30 deltagere til hvert event. Arrangementerne vil både have et socialt fokus med fælles morgenmad, et informerende aspekt med deltagelse af EP-kandidater samt et aktivt demokratisk element, da alle arrangementer afsluttes med en fælles brevafstemning.

Tildelt støtte

201.660 kr.

2024

Modtager

Kooperationen Aalborg S

Region

Landsdækkende

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati