Søg støtte

Søg

Seniorarbejdsliv

Indsatsen, Seniorarbejdsliv, bygger på en udbredt bekymring i den danske befolkning for en tidlig og uværdig afgang fra arbejdsmarkedet i forbindelse med seniorårene.

Mange danskere er bekymrede for, om de selv kan få lov til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet i deres eget tempo og på det tidspunkt, de har lyst.

Derfor etablerede TrygFonden i 2018 et konsortium, der skulle gennemføre en undersøgelse af barriere for seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Team Arbejdsliv A/S og Centre for Comparative Welfare Studies ved Aalborg Universitet var samarbejdspartnerne.

Udover at gennemføre en stor forskningsmæssig afdækning af området indebar indsatsen også et markant fokus på at kommunikere undersøgelsens fund til relevante policymiljøer.

Undersøgelsen, Seniorarbejdsliv, består af tre delundersøgelser:

  • Virksomhedsundersøgelsen. Afdækning af forskellige virksomhedstypers opfattelse af og holdning til seniormedarbejdere. 
  • Personundersøgelsen. Afdækning af, hvilke forhold der spiller en rolle for seniormedarbejderes tilbagetrækning.
  • Praksisundersøgelsen. Med udgangspunkt i de to øvrige delundersøgelser afdækker praksisundersøgelsen, hvordan forskellige typer af virksomheder i praksis arbejder med fastholdelse af seniormedarbejdere. 
 

Vi vil i 2020-2021 gentage Seniorarbejdslivundersøgelsen og dermed bidrage til at cementere Seniorarbejdsliv i feltet og understøtte en status som en væsentlig reference for viden om muligheder og udfordringer for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Vi vil desuden have fokus på at skabe nye analysemuligheder, hvor det er muligt at følge udviklingen i seniorarbejdstageres oplevede tilbagetrækningsmuligheder samt have et større fokus på direkte formidling af viden fra undersøgelsen til virksomheder.

Har du spørgsmål?

Christoffer Elbrønd

Projektchef