Søg støtte

Søg

To førstehjælpskurser


Donation

Forskningsprojekt

Shared Reading in retirement

University of Southern Denmark

Donationen går til et projekt, der skal forebygge ensomhed og øge livsmening og livskvalitet blandt nypensionerede mænd. Overgangen fra arbejdsmarked til pension er en kritisk livsfase, som kan indebære en øget risiko for en række mentale sundhedsproblemer – særligt blandt mænd. Nyere forskning peger på, at guidet fælleslæsning, hvor en gruppe mennesker mødes om læsningen af en litterær tekst sammen med en trænet læseguide, kan være en lovende måde til at engagere mænd i sundhedsfremmeinterventioner. Med donationen vil forskerne derfor undersøge potentialet og gennemførbarheden af guidet fælleslæsning som mental sundhedsfremme for mænd på pension, dels ved fysisk fremmøde og dels som online aktivitet. Projektet bygger på et koncept for guidet fælleslæsning udviklet af the British Reader Association og videreført i en dansk kontekst af Læseforeningen, som er partner i projektet. Projektet er første del af et større forskningsprojekt og sker i et samarbejde mellem Ældre Sagen, Læseforeningen og Syddansk Universitet.

Tildelt støtte

999.960 kr.

2020

Modtager

University of Southern Denmark

Region

Landsdækkende

Delmål

Et godt liv som pårørende