Søg støtte

Søg

Projekt SMUKK


Donation

Udstyr

Side-by-side cykel

Plejecenter Snorrebakken, Bornholms Regionskommune

Plejecenteret Snorrebakken i Rønne vil med denne donation anskaffe sig en side-by-side specialcykel, som kan give beboerne mulighed for adspredelse og fysisk aktivitet. Tilbuddet skal give særligt demente beboere motion, da det er et vigtigt led i behandlingen af demens.

Tildelt støtte

40.000 kr.

2019

Modtager

Plejecenter Snorrebakken, Bornholms Regionskommune

Region

Hovedstaden

Delmål

Et godt liv som pårørende