Søg støtte

Søg

Udendørs hjertestarter


Donation

Forskningsprojekt

Sikker som 17-årig

Technical University of Denmark (DTU)

Midlerne går til at udarbejde forslag til forebyggelse af ulykker blandt unge bilister, som er en højrisikogruppe i trafikken. I Danmark har det siden januar 2017 været muligt at få kørekort som 17-årig, hvilket dog kun må benyttes, hvis man kører med en ledsager. Reglen om ledsaget kørsel gælder, indtil man fylder 18 år. Formålet har været at give unge mere køreerfaring, inden de begynder at køre alene, og nu vil forskerne evaluere effekten af ordningen med ledsaget kørsel for 17-årige. Resultaterne vil give indsigt i ordningens effekt på ulykkesinvolvering samt trafiksikkerhed blandt unge bilister i Danmark. Samtidig bliver det bl.a. muligt at svare på, om ulykkesmønstret har ændret sig, og om der er særlige situationer eller steder, som er risikable for unge, og som der derfor med fordel kan sættes forebyggende ind overfor.

Tildelt støtte

500.000 kr.

2021

Modtager

Technical University of Denmark (DTU)

Region

Landsdækkende