Søg støtte

Søg

Indkøb af redningsveste


Donation

Udstyr

Sikkerhed til søs

Norsminde Sejlklub

Norsminde Sejlklub har været i stor vækst siden starten af 2013 og har på nuværende tidspunkt 55 medlemmer i alderen 18-73 år og desuden tilknyttet en venteliste til deres sejlerskole. I efteråret 2015 faldt en mand overbord i sejlerskolen, og klubben ønsker derfor at øge sikkerheden til søs. Denne donation går til indkøb af to radioer, to brandslukkere, to nødraketter, to førstehjælpspakker, to redningsveste, to kurser til sejlerinstruktører og to livliner.

Tildelt støtte

9.700 kr.

2016

Modtager

Norsminde Sejlklub

Region

Midtjylland

Fokusområde

Respekt for vand