Søg støtte

Søg

Cykel til kørestolsbrugere


Donation

Forskningsprojekt

Skolegang hos hjertesyges børn

Rigshospitalet

Denne donation går til at kortlægge, hvordan forældres diagnose af hjertesygdom påvirker deres børns skolegang. Der er omkring 99.000 danskere mellem 35 og 54 år med hjertesygdom, og mange af dem har børn i skolealderen. For et barn kan alvorlig sygdom hos forældre eller det at miste en forælder have alvorlige konsekvenser for hverdagen, herunder skolegangen. På trods af dette eksisterer der i dag ingen viden om, hvordan et barn af en hjertesyg forælder påvirkes under sin skolegang. Forskerne vil derfor gennemføre et studie for at undersøge de potentielle konsekvenser hos børn op til 19 år, bl.a. ved at se på karaktergennemsnit, skolefravær og gennemførelse af skolen. Det skal sammenholdes med data omkring forældrenes hjertesygdom samt med data om børn, hvis forældre ikke har hjertesygdom. Projektet skal bidrage med viden om, hvorvidt der er behov for en særlig indsats til børn af hjertesyge forældre, så de bliver mindst muligt præget af deres forældres hjertesygdom i opvæksten og senere i voksenlivet.

Tildelt støtte

506.948 kr.

2021

Modtager

Rigshospitalet

Region

Landsdækkende