Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Skolestyrken

Mary Fonden på vegne af Alliancen mod mobning (Mary Fonden, Børns Vilkår, Red Barnet)

Donationen går til at udvikle og styrke skolernes viden og kompetencer til at skabe trygge fællesskaber og forebygge og håndtere mobning. Ifølge den seneste nationale trivselsmåling har omkring 8 pct. af eleverne i 4.-9. klasse oplevet mobning, og samtidig mangler 30 pct. af folkeskolerne viden om, hvordan mobning forebygges eller stoppes. Alliancen mod mobning, der består af Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet, har udviklet skoletrivselsprogrammet Skolestyrken for at tilbyde skoler én samlet indsats for hele skolen til arbejdet med at fremme skoletrivsel og bremse mobning. Nu ønsker alliancen at udbrede Skolestyrken på tværs af landet, videreudvikle en kommunemodel til understøttelse og forankring samt tilføje programmet nye værktøjer og materialer. Sideløbende vil forskere afdække, hvilke mekanismer der udspiller sig i og omkring børn og unge i folkeskolen under arbejdet med at håndtere mobning. Det er viden, som kan give indblik i, hvorvidt og hvordan Skolestyrkens værktøj virker, og bibringe ny viden til dansk forskning om brugbare værktøjer på området.

Tildelt støtte

4.968.238 kr.

2021

Modtager

Mary Fonden på vegne af Alliancen mod mobning (Mary Fonden, Børns Vilkår, Red Barnet)

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle