Søg støtte

Søg

Samtale- og telefonrådgivning


Donation

Projekt

Småbørnsklubber i Guldborgsund

Red Barnet Guldborgsund og Lolland lokalafdeling

Red Barnet Guldborgsund og Lolland Lokalafdeling driver småbørnsklubber for familier med børn i alderen 0-6 år. Klubberne er en tidlig og forebyggende indsats, som skal give små børn i udsatte positioner de bedste muligheder for på sigt at tilegne sig læring og opnå samme muligheder som deres jævnaldrende. Med donationen kan småbørnsfamilier følge et forløb med ugentlige klubaktiviteter ledet af fagprofessionelle, der har fokus på barnets udvikling og styrkelse af forældrekompetencer.

Tildelt støtte

203.000 kr.

2023

Modtager

Red Barnet Guldborgsund og Lolland lokalafdeling

Region

Sjælland

Delmål

Alle med fra start