Søg støtte

Søg

Styrk børns sociale kompetence


Donation

Projekt

Social Henvisning

Ældre Sagen

Udsatte og skrøbelige borgere, der lider af kroniske multisygdomme, er ofte i behandling med mange forskellige lægemidler, hvilket kan være en betydelig helbredsmæssig belastning. Svære sociale udfordringer og eventuel ensomhed oveni gør dem ekstra sårbare. Klyngen Sydvest, der er en samling af de praktiserende læger i området Vesterbro-Sydhavnen, vil derfor udvikle og implementere en webbaseret henvisningsflade, hvor de praktiserende læger og andre relevante samarbejdspartnere kan finde oplysninger om sociale projekter i området og henvise borgerne til dem. Indsatsen skal styrke den sociale indsats over for borgere med komplekse helbredsproblemer ved at give de sårbare patienter alternativer til medicin gennem sociale aktiviteter, der kan øge deres trivsel.

Tildelt støtte

217.890 kr.

2023

Modtager

Ældre Sagen

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle