Søg støtte

Søg

Vi mødes ude i musikken


Donation

Projekt

Social inklusion i foreninger

Børnebasketfonden

BørneBasketFonden arbejder for at give alle børn i Danmark mulighed for at få sunde bevægelsesvaner og opleve glæden ved at være en del af det fællesskab, der er i forbindelse med holdsport. Det sker ved at etablere lokale BørneBasket-foreninger på skoler, så børnene kan gå til basket i SFO- eller klubtiden. Klubberne er primært placeret i udsatte boligområder, og erfaringerne med at rekruttere børn, der ikke tidligere har været foreningsaktive, til basketfællesskaberne er gode. Det er imidlertid mere vanskeligt at fastholde og inkludere de mest udsatte børn. Denne donation går derfor til at udvikle og implementere en model for fastholdelse af de mest udsatte børn i BørneBasket-foreningerne. Indsatsen, der gennemføres i samarbejde med den socialpædagogiske idrætsorganisation PLAY, vil bl.a. have fokus på samarbejdet mellem BørneBasket-foreningerne og skolerne samt med socialforvaltningen og sociale aktører, der kan hjælpe med fx opsøgning, følgeordninger og kontingentnedsættelse til børn med behov for ekstra meget støtte. Modellen skal afprøves i otte forskellige geografiske områder rundt om i Danmark.

Tildelt støtte

3.587.000 kr.

2023

Modtager

Børnebasketfonden

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start