Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Udstyr

Socialt overskud

Specialområde børn og unge, Region midtjylland

Institutionen Møllebækken arbejder med særligt sårbare børn og unge med forskellige diagnoser. Flere af dem er meget følsomme over for udefrakommende stimuli og har ofte svært ved at regulere deres arousal-niveau. Donationen gør det muligt at indkøbe to vibrationspuder, der kan bringe børnene og de unge op og ned i arousal og styrke deres sanseintegration. Derved får de bedre overskud til at indgå i det sociale fællesskab.

Tildelt støtte

10.626 kr.

2021

Modtager

Specialområde børn og unge, Region midtjylland

Region

Midtjylland

Delmål

Alle med fra start