Søg støtte

Søg

Kursus og badeaktiviteter


Donation

Projekt

sørredning-både og uddannelse

Dansk Søredningsselskab

Med støtte fra TrygFonden kan Dansk Søredningsselskab nu give foreningens flåde en tiltrængt opgradering. Midlerne går til anskaffelse af to nye standard redningsbåde med tilhørende udstyr samt kommunikationsudstyr til 11 fartøjer. Dertil kommer uddannelse af de frivillige for at opkvalificere deres kompetencer inden for søredning. Målet er at optimere sikkerhed og tryghed for bådejere i indre danske farvande, hvor Dansk Søredningsselskab fungerer som assistance til bl.a. fritidssejlere, småbådsfiskere og dykkerbåde, som har behov for hjælp i ikke-livstruende situationer på søen. Dansk Søredningsselskab kan også assistere Søværnets Operative Kommando, når der er behov for det. TrygFonden har støttet projektet med 2.089.000 kr.

Tildelt støtte

2.089.000 kr.

2014

Modtager

Dansk Søredningsselskab

Region

Landsdækkende