Søg støtte

Søg

Bedre søvn til kræftpatienter


Donation

Projekt

somaliske mødre bygger bro 2,0

Indvandrer Kvindecentret

TrygFonden støttede i 2012 etableringen af projektet Somaliske Mødre Bygger Bro. Her blev kvinder med somalisk baggrund rekrutteret og uddannet som brobyggere, hvorefter de har lavet opsøgende indsats i udsatte boligområder i København. Formålet var at hjælpe de mest udsatte kvinder af somalisk oprindelse, der isolerede sig fra samfundet i sociale boligområder. Igennem projektet blev der gennemført 437 besøg, og det lykkedes at skabe god kontakt med målgruppen. Somaliske Mødre Bygger Bro 2.0 tager fat i to nye problemstillinger, der viste sig i det tidligere arbejde. Der vil derfor blive inkluderet to nye målgrupper: Børn med diagnoser inden for autismeområdet og ADHD og unge drenge, der mangler mandlige rollemodeller i hjemmet. Handicap er et tabu i somalisk kultur, hvilket betyder at disse familier sjældent får den hjælp, som de har brug for. Uddannelsen af nye brobyggere, heraf mandlige også, skal garantere at familierne får den hjælp og støtte, som de har brug for, og at drengene får kontakt til positive, mandlige rollemodeller.

Tildelt støtte

1.000.000 kr.

2013

Modtager

Indvandrer Kvindecentret

Region

Hovedstaden