Søg støtte

Søg

Tryg som pårørende i Region H


Donation

Projekt

Sommeraften

CUMB Center for Unge - og Midlertidige Botilbud

Botilbuddet Radisevej er et midlertidigt botilbud for unge i alderen 18-30 år, som har forskellige sociale og/eller psykiatriske problemstillinger. Med donationen kan botilbuddet arrangere en sommerfest for de unge, hvor de vil fejre, at Covid-19 er overstået med en koncert i gården, hvor de griller, hører musik og hygger sig sammen med familie og venner. Festen skal give en oplevelse af, at det ikke kun handler om sygdom og pædagogiske indsatser, men også handler om at leve livet og få gode oplevelser.

Tildelt støtte

40.000 kr.

2021

Modtager

CUMB Center for Unge - og Midlertidige Botilbud

Region

Hovedstaden