Søg støtte

Søg

Ud på søen ind i fællesskabet


Donation

Projekt

Spil med!

AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Der findes over 1.300 amatørforeninger rundt om i hele Danmark med mere end 150.000 aktive amatører. Denne donation går til at kortlægge foreningernes erfaringer med at inkludere ensomme unge og udvikle en ”mock-up” af redskaber, som derefter skal afprøves af tre amatørforeninger. Afslutningsvis udarbejdes en kort online rapport med en række redskaber, som kan anvendes af alle amatørforeninger til at opsøge og inkludere ensomme unge. Indsatsen har til formål at få endnu flere ind i de kulturelle foreningsfællesskaber.

Tildelt støtte

60.000 kr.

2023

Modtager

AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet