Søg støtte

Søg

Trivselsgrupper for børn


Donation

Projekt

Statistik til unge

Danmarks Statistik

Donationen går til en indsats, der skal styrke unges interesse for og forståelse af statistik, så statistik får en endnu stærkere plads tidligt i unges uddannelsesforløb. Strømmen af nyheder, analyser og udsagn fra en lang række forskellige aktører er stigende. En grundlæggende forståelse for de basale principper inden for statistik gør den enkelte bedre i stand til at sortere i vidensstrømmene og forholde sig kritisk til dem. Danmarks Statistik vil derfor designe, udvikle og opsætte en digital platform med et statistisk indhold, der kan bruges i undervisningen i udskolingen. Fokus vil være på valg, fortolkning, diskussion og præsentation af statistikker med udgangspunkt i emner, der interesserer de unge. Formålet er at give unge kompetencerne til at finde, bruge, forstå og formidle data og styrke de unge i at forholde sig kritisk til statistik og genkende misinformation, bl.a. med henblik på at øge deres demokratiske dannelse og samfundsengagement.

Tildelt støtte

3.760.867 kr.

2021

Modtager

Danmarks Statistik

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start