Søg støtte

Søg

Gratis psykologisk rådgivning


Donation

Projekt

STAY FIT – Træningsfællesskaber

UlykkesPatientForeningen

Midlerne går til at undersøge, om online træning kan hjælpe mennesker efter en ulykke til bedre fysisk og mental trivsel. Efter en ulykke kan smerter, træthed og fysiske begrænsninger gøre det svært at passe et fast arbejde, besøge familie og venner eller deltage i kulturelle arrangementer. Det gør det sværere at være en del af et socialt fællesskab og kan medføre mistrivsel. Under coronaepidemien omlagde UPF fysiske træningshold til online hold, hvilke blev en stor succes. Med denne donation vil UPF udvikle og afprøve tre forskellige træningsmetoder for mennesker med handicap, så de kan finde den træningsmetode, der passer deres liv og behov bedst. Træningsmetoderne omfatter holdtræning på online og fysiske hold samt livestream træning på Facebook. Derudover skal et online træningsunivers med 20 træningsvideoer testes. Målet er at undersøge og evaluere, hvorvidt online træning er en effektiv metode til at opbygge stabile træningsfællesskaber, integrere hensigtsmæssige træningsvaner og opretholde fysisk funktionsniveau efter endt rehabilitering. Samtidig skal indsatsen styrke UPF’s frivillignetværk, der er fordelt i 16 lokalkredse, og som står for at organisere, planlægge og skabe det sociale fællesskab i forbindelse med holdtræningen. Projektets fokus på at give ansvar og skabe ejerskab hos de frivillige skal sikre, at den lokale forankring – og fællesskabet – kan leve videre efter endt projektperiode.

Tildelt støtte

995.000 kr.

2023

Modtager

UlykkesPatientForeningen

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv