Søg støtte

Søg

Sommerlejr


Donation

Projekt

Stemmer ud af boksen

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Donationen går til en indsats, der skal skabe demokratisk selvtillid og handlekraft blandt unge med flugterfaringer og sikre dem repræsentation og tryghed i den offentlige samtale. Unge med flugterfaring oplever store barrierer og begrænsninger for demokratisk deltagelse og kreativ udfoldelse. Langt størstedelen har opholdstilladelse grundet et beskyttelsesbehov og har ikke dansk statsborgerskab, hvilket betyder, at de ikke har adgang til det formelle danske demokrati, og de er ikke vokset op i det danske foreningsliv. Begge dele kan være med til at begrænse de unges demokratiske selvtillid og muligheder for at tage demokratisk handling. Med donationen vil DFUNK udvikle nye tilgange og sikre muligheder for demokratisk deltagelse, som skal bidrage til, at de mange unge med flugterfaringer oplever, at deres stemmer bliver hørt. Da de unge kun i lav grad har adgang til det formelle demokrati, vil DFUNK arbejde med alternative demokratiske engagementsformer, hvor blandt andet kultur og kunst bruges som katalysatorer for dialog og til at sætte ord på drømme og ambitioner. Det er forventningen, at cirka 100-150 unge i alderen 15-30 år vil deltage.

Tildelt støtte

6.760.093 kr.

2023

Modtager

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Region

Landsdækkende

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati