Søg støtte

Søg

Tryg som pårørende i Region H


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Støtte til strokeramte

Hjernesagen

Hvert år rammes 12.000 mennesker af stroke. Corona-krisen har en lang række negative følgevirkninger for strokepatienter og deres pårørende. Landets hospitaler oplever, at langt færre patienter end vanligt henvender sig med akut tegn på stroke, hvilke kan betyde, at patienter med milde tilfælde ikke kommer til diagnostisk afklaring og rettidig behandling. Ramte og pårørende er bekymrede over, om man selv er i riskogruppe og pårørende har svært ved at finde ud af, hvordan man bedst støtter den ramte, når man ikke må være i fysisk kontakt. Strokepatienter, der inden for de sidste uge er udskrevet med en genoptræningsplan, har fået aflyst eller udskudt deres genoptræning. Dette kan få alvorlige konsekvenser, da rehabilitering efter stroke skal iværksættes hurtigt. Hjernesagen har modtaget en donation til blandt andet rådgivning af og særlig information til strokepatienter og pårørende, samt til udarbejdelse af 6 videoer med fokus på aktivering i hjemmet.

Tildelt støtte

189.500 kr.

2020

Modtager

Hjernesagen

Region

Landsdækkende