Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Stop vold mod børn

Red Barnet

Dette projekt skal sætte fokus på børns ret til en dagligdag uden vold. Selvom revselsesretten blev afskaffet i 1997, udsættes mange børn i Danmark stadig for vold i hverdagen. Volden optræder i alle typer af familier og udøves af både mor og far. En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har vist, at hvert femte barn i 8. klasse enten selv har været udsat for fysisk vold i hjemmet eller kender nogen, der har. Mindre end halvdelen af de voldsramte børn søger hjælp, og når de gør, bliver de i flere tilfælde ikke hørt. Problemet er alvorligt, da børn, der udsættes for eller overværer vold i nære relationer, kan få både fysiske og psykiske mén resten af livet. Dette projekt har derfor til formål at stoppe vold mod børn, hvilket skal ske via en større oplysningskampagne målrettet både forældre og børn. Kampagnen vil undersøge, oplyse om og ændre voksnes brug af vold i opdragelsen af deres børn og samtidig oplyse børn i folkeskolen om deres ret til en opvækst uden vold. Indsatsen foregår i et samarbejde mellem Red Barnet, Børnerådet, Børns Vilkår og TrygFonden, og kampagneaktiviteterne vil bl.a. bestå af undersøgelser fra de forskellige samarbejdsparter, en kick-off-konference og fyraftensmøder for relevante aktører samt undervisningsmateriale, bannere mm. til Børnerettighedsdagen. Sideløbende vil DR behandle emnet på flere forskellige platforme og bl.a. producere dokumentarprogrammer, bringe nyhedsudsendelser på sin børnekanal DR Ultra og samarbejde med landets biblioteker om emnet vold mod børn.

Tildelt støtte

4.559.981 kr.

2016

Modtager

Red Barnet

Region

Landsdækkende