Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Forskningsprojekt

Streetsports potentiale som folkesundhedsindsats

Københavns Universitet

Med en donation fra TrygFonden kan Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet undersøge, hvordan streetfodbold og streetbasket kan bruges til at forebygge livsstilssygdomme hos hidtil inaktive mænd. Det er veldokumenteret, at fodbold i forhold til andre motionsformer har en meget høj sundhedsmæssig effekt – bl.a. pga. den naturlige intervaltræning, der ligger i fodbold. Men det er langt fra alle, som er tiltalt af den organiserede foreningssport, og her præsenterer streetsport en lettere tilgængelig motionsform. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med 100 utrænede mænd i alderen 20-45 år, hvor man undersøger effekten af streetfodbold og streetbasket på deres helbred. Forventningen er, at man vil se markante forbedringer, som virker sygdomsforebyggende – bl.a. på hjertekarsygdomme. Hvis det viser sig at holde stik, vil aktiviteterne nemt kunne udbredes, da boldbure er tilgængelige i mange af de områder, der ellers mangler græsarealer og idrætsfaciliteter for traditionelle boldspil. TrygFonden har støttet projektet med 849.240 kr.

Tildelt støtte

849.240 kr.

2014

Modtager

Københavns Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev sundt