Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Projekt

Stressede forældre søger hjælp

Ligeværd

Foreningen Ligeværd har forældreforeninger og ungdomsklubber i hele landet. Donationen går til en indsats, der skal støtte forældre til børn og unge i specialklasser med viden, værktøjer og netværk til gavn for hele familiens trivsel og livskvalitet. Børn og unge i specialklasser i grundskolen mistrives oftere end andre, og det presser forældrene, som ofte mangler viden om regler og rettigheder, føler sig ladt alene og har svært ved at gennemskue, hvordan de bedst muligt hjælper deres børn. Ligeværd vil derfor udvikle og afprøve fem indsatser til forældrene, så de får mere viden, bedre værktøjer og samtidig et netværk, som kan hjælpe dem selv og deres børn til at få øget trivsel og livskvalitet. Indsatsen strækker sig over to år og inkluderer bl.a. udarbejdelse af en guide over rettigheder i forbindelse med undervisningen i skolen, webinarer og et årligt træf, hvor forældre kan møde hinanden og få rådgivning fra fagfolk. Ambitionen er at nå ud til 2.000 forældre og generelt øge kendskabet til mulighederne for at få rådgivning, netværk og redskaber hos Ligeværd.

Tildelt støtte

1.031.265 kr.

2022

Modtager

Ligeværd

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start