Søg støtte

Søg

Samtale- og telefonrådgivning


Donation

Forskningsprojekt

STROFE

Campus Bornholm

Donationen går til en indsats, der skal undersøge potentialet ved kreativ skrivning til at forebygge psykisk mistrivsel på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Stigende psykisk mistrivsel blandt unge er et samfundsmæssigt problem, og der er stor efterspørgsel efter konkrete indsatser i undervisningssektoren. Der er indikationer inden for behandling af psykisk syge, at kreativ skrivning i grupper har positiv effekt på deltagernes mentale sundhed, og derfor vil forskerne undersøge, om den gavnlige effekt kan overføres til unge gymnasieelever. Kreativ skrivning kan fx være at skrive om egne eller fælles refleksioner eller at skrive prosa og poesi. Både internationalt og nationalt anvendes kreative skriveværksteder inden for sundhedssektoren, og kreativ skrivning betegnes som en af de mest lovende og potentielt omkostningseffektive tiltag. Der eksisterer dog endnu ikke viden om, hvorvidt resultaterne kan overføres til en bredere målgruppe. Indsatsen gennemføres i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen Campus Bornholm, Psykiatrisk Center Bornholm og Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, og målgruppen er de cirka 110.000 gymnasieelever i Danmark.

Tildelt støtte

250.000 kr.

2023

Modtager

Campus Bornholm

Region

Landsdækkende

Delmål

Parat til uddannelse