Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Forskningsprojekt

Studie: Evakuering og alkohol

Danmarks Tekniske Universitet

TrygFonden har givet støtte til et projekt, som skal undersøge, hvordan beruselse påvirker en evakuering ved brand. Brand i snævre lokaler eller arenaer med mange berusede personer er heldigvis sjældne, men ekstremt farlige. I dag er de internationale regler for brandsikring baseret på, at de personer, der skal evakueres, er normalt mobile – ikke personer, der eksempelvis er moderat eller stærkt påvirket af alkohol. Projektet bliver et af de første i verden, der undersøger alkohols betydning for evakueringer. I praksis samles cirka 100 personer på DTU til en test af forskellige evakueringsforløb. Her vil testpersonerne benytte såkaldte ”drug impairment goggles” – briller, der forsinker og forvrænger synsindtryk, og som realistisk simulerer de motoriske udfordringer ved at være beruset. Projektets resultater skal medvirke til at forbedre beslutningsgrundlaget under bygningsstandarder på området. TrygFonden har støttet projektet med 222.000 kr.

Tildelt støtte

222.000 kr.

2013

Modtager

Danmarks Tekniske Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Forebyg brand