Søg støtte

Søg

Fysisk aktivitet i psykiatrien


Donation

Projekt

Styrkende fællesskaber

Red Barnet Ungdom

Børn og unge med flugterfaring står ofte over for adskillige barrierer for at indgå i fællesskaber eller fritidsliv. Mange har et begrænset kendskab til både sprog, kultur og lokalsamfund samt forældre, der står over for samme barrierer eller mangler ressourcer og mentalt overskud til at hjælpe børnene ind i positive fællesskaber. Med donationen kan Red Barnet Ungdom fortsat etablere venskabsgrupper i det kommende år for ca. 120 børn i Odense og Svendborg. I venskabsgrupperne er der aktiviteter og hjælp til at få børnene ind i det lokale foreningsliv, så børnene opbygger sociale og personlige ressourcer og får en bedre trivsel.

Tildelt støtte

866.629 kr.

2022

Modtager

Red Barnet Ungdom

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start