Søg støtte

Søg

EU 4 YOU


Donation

Projekt

Sund Sammen

Diabetesforeningen

Donationen går til at fremme folkesundhed og livskvalitet gennem bevægelsesfællesskaber målrettet personer med type 2-diabetes, prædiabetes og deres pårørende. Cirka 35 pct. af personer med type 2-diabetes har allerede én eller flere følgesygdomme på diagnosetidspunktet med hjertesygdom som den mest udbredte. Samtidig har diabetespatienter dobbelt så stor risiko for depression i forhold til personer, der ikke har en kronisk sygdom. I dag findes ingen tilbud om fysisk bevægelse målrettet personer med type 2-diabetes, prædiabetes og deres pårørende. Derfor vil Diabetesforeningen etablere tilbuddet ”Sund Sammen”, der er et bevægelsesfællesskab, som skal motivere til mere bevægelse og sund adfærd. Aktiviteterne, som pilottestes i fire kommuner, er skræddersyede til deltagernes individuelle fysiske aktivitetsniveau, funktionsevne og præferencer og kan variere fra holdspil til naturtræning. Indsatsen skal tilvejebringe ny viden om motivation og barrierer for bevægelse i målgruppen samt om peerstøttede bevægelsesfællesskaber, så erfaringer og resultater kan udrulles i andre kommuner og til aktører, der arbejder med at styrke bevægelsesvaner. Der vurderes at være mere end 110.000 voksne mænd i Danmark med nydiagnosticeret type-2 diabetes og prædiabetes. Målet er at nå ud til mindst halvdelen med kommunikation om ”Sund Sammen” og at cirka 1.500 deltager i selve indsats undervejs i projektperioden

Tildelt støtte

3.999.753 kr.

2023

Modtager

Diabetesforeningen

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv