Søg støtte

Søg

Supervision incestterapeut


Donation

Projekt

Sund Uddannelse

Region Sjælland, Partnerskabet

TrygFonden har givet støtte til projektet Sund Uddannelse, som har til formål at øge sundhed og trivsel for elever i grundskolen på Lolland-Falster. Projektet skal afprøve en portefølje af effektive tiltag, som implementeres på fire skoler i Guldborgsund Kommune og fire skoler i Lolland Kommune. Indsatserne omfatter bl.a. velafprøvede initiativer som Alle Børn Cykler, Skolesport og frugt- og grøntordningen Boost. Sund Uddannelse, der forventes at involvere 2.800 elever, skal munde ud i et samlet koncept for grundskolen og vil blive monitoreret og evalueret i samarbejde med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Projektet er en del af et langsigtet og tværgående udviklingsprogram ”Broen til bedre sundhed”, som skal forbedre folkesundheden over for alle borgere på Lolland. Lolland-Falster er som yderområde klar eksponent for en række markante udfordringer med stor ulighed i sundhed og en haltende sundhedsadfærd på alle KRAMS-faktorerne – kost, rygning, alkohol, motion og stress. Området er derfor udvalgt som omdrejningspunkt for indsatsen, hvor forskere og udviklingsagenter arbejder med udvikling og implementering af evidensbaserede tiltag, der skal sikre den lokale forankring og på sigt national og international spredning. Der er tale om et vidtrækkende partnerskab mellem Region Sjælland, Lolland og Guldborgsund Kommune, Nykøbing F. Sygehus, Psykiatrien i Region Sjælland, den regionale primærsektor med vægt på de praktiserende læger samt det lokale erhvervsliv repræsenteret ved Business Lolland-Falster. TrygFonden har støttet projektet med 4.717.800 kr.

Tildelt støtte

4.717.800 kr.

2013

Modtager

Region Sjælland, Partnerskabet

Region

Landsdækkende