Søg støtte

Søg

DGI Outdoor, førstehjælp


Donation

Projekt

Sunde seniorer med gigt

Gigtforeningen

Hvert år får 62.000 danskere stillet en gigtdiagnose, og gigt er én af de kroniske sygdomme, som rammer flest seniorer over 65 år. En undersøgelse viser, at 67 pct. oplever, at deres livskvalitet er væsentligt påvirket af deres gigtdiagnose. Mange lever med nedsat funktionsevne i hverdagen, invaliderende træthed og ledsmerter, og mange angiver, at deres sociale liv og fritidsaktiviteter er blevet påvirket negativt af deres gigtdiagnose. Denne donation går til projekt ”Sunde seniorer med gigt”, hvor Gigtforeningen og DGI Østjylland i samarbejde med fem kommuner i Region Midtjylland ønsker at udvikle og afholde bevægelsesaktiviteter, der fremmer sundhed og trivsel for seniorer med gigt. Målet er, at flere seniorer med gigt får viden om, hvilke bevægelsesaktiviteter i deres lokalområde de kan deltage i, og får konkret erfaring med, hvilken positiv forskel bevægelse kan gøre i et liv med gigt. Som led i projektet afholdes flere "Aktiv med gigt”-dage med rig mulighed for forskellige bevægelsesaktiviteter i naturen og socialt samvær med ligestillede. Bagefter vil deltagerne kunne tilmelde sig forskellige træningstilbud med bl.a. gågrupper og cykelhold. Indsatsen løber over to år, og det forventes, at 3.645 seniorer vil deltage.

Tildelt støtte

2.798.801 kr.

2022

Modtager

Gigtforeningen

Region

Midtjylland

Delmål

Flere gode leveår