Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser


Donation

Projekt

Sundhed efter pensionering

Vidensråd for Forebyggelse

Donationen går til at samle og formidle forskningsviden om indsatser, der kan fremme sundhed og trivsel efter alderspensionering. Perioden, hvor man tager hul på pensionisttilværelsen, er en afgørende fase for de fleste mennesker. For nogle er det forbundet med en række positive og sundhedsfremmende konsekvenser at gå på pension, men for andre betyder det en overgang til en dagligdag præget af social isolation, fysisk inaktivitet, usunde kostvaner og et højere alkoholforbrug. Øget viden om, hvilke indsatser der virker bedst, kan medvirke til at forebygge sygdom og mistrivsel i denne afgørende livsfase til gavn for både samfundsøkonomien og den enkelte borger. Med henblik på den voksende udfordring med social ulighed i sundhed vil forskerne se særskilt på denne problematik og mulighederne for at imødegå den. Der vil blive produceret en temarapport, som samler kortlægningen af den eksisterende viden og beskriver potentialet i forebyggelse i perioden lige efter alderspensionering samt på de vigtigste muligheder og barrierer for at implementere nye forskningsbaserede tiltag. Målgruppen er cirka 300.000 borgere, der har været på pension i 0-5 år.

Tildelt støtte

2.043.300 kr.

2023

Modtager

Vidensråd for Forebyggelse

Region

Landsdækkende

Delmål

Flere gode leveår