Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation

Udstyr

Sundhed og trivsel

Fagcenter for livskraft i Aalborg kommune.

Hos Værestedet Perlen i Aalborg, der er et aktivitets- og samværstilbud for mobile, lettere udviklingshæmmede borgere, ønsker de, at brugerne skal bibeholde motoriske færdigheder gennem aktive spil, der udfordrer bevægelsen, danner empatiske fællesskaber og træner kommunikationen. Donationen går til spillet Hotspots, der giver høj puls og tilegnelse af ny læring om sunde vaner.

Tildelt støtte

35.000 kr.

2020

Modtager

Fagcenter for livskraft i Aalborg kommune.

Region

Nordjylland

Delmål

Fællesskaber for alle