Søg støtte

Søg

Red Barnet sommerlejr 2024


Donation

Forskningsprojekt

Tærskler for anbringelse II

VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Donationen går til at gentage undersøgelsen ”Tærskler for anbringelse”, der blev gennemført i 2002, for at undersøge udviklingen i sagsbehandleres vurderinger i børnesager. Undersøgelsen fra 2002 viste en stor variation i sagsbehandlernes vurderinger og anbefalinger i de samme sager, og vurderingerne blev karakteriseret som tilfældige og usikre og uden særlige referencer til forskningsbaseret viden eller systematiske metoder. Siden har en række undersøgelser fortsat påvist fejl og mangler i sagsbehandlingen på børneområdet, men der mangler et samlet overblik og systematisk viden, som dokumenterer udviklingen eller manglen på samme i sagsbehandlernes vurderinger i børnesager. Projektets resultater skal bidrage med viden, der kan anvendes direkte i praksis, samt udpege centrale fokuspunkter for at forbedre sagsbehandlingens kvalitet for at sikre den rette sociale indsats til udsatte børn og deres familier.

Tildelt støtte

1.924.493 kr.

2020

Modtager

VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start