Søg støtte

Søg

Gasanlæg til brandøvelser


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Telefonisk hjælp til ældre

Frivilligcenter Billund

Frivilligcenter Billund modtager en donation til annoncering af hjælpemuligheder til ældre, som ikke bruger digitale platforme. For at de ældre nemt kan se og opdage annoncen, vil de få den trykt i en helsides format. Frivilligcenter Billund står som afsender, da en lokal organisation er med til at skabe tillid til annoncen. Annoncen består i en oversigt over, hvilke organisationer, der tilbyder telefonisk rådgivning, fx, Røde Kors. Ældresagen, Diabetesrådgiverne, Lungeforeningen, de lokale sundhedskonsulenter, kommunen, den lokale kirke og frivilligcenteret selv, samt telefonnumre og oversigt over, hvilket hjælp, der kan findes hos de forskellige.

Tildelt støtte

15.000 kr.

2020

Modtager

Frivilligcenter Billund

Region

Landsdækkende