Søg støtte

Søg

Den lille spejderuge


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Telefonlinje og maduddeling

Blå Kors Danmark

Det Blå Sted i Århus modtager en donation til at etablere en telefonlinje og tilbyde maduddeling til brugerne på værestedet. Væresteder er lukket for alle dem, der ikke er hjemløse, hvilket betyder, at væresteder under coronakrisen ikke har kontakt til funktionelle hjemløse, misbrugere, psykisk sårbare og ensomme, der plejer at komme. Det vil for nogles vedkommende betyde, at de vil drikke mere massivt eller begynde et misbrug, som de inden nedlukningen af samfundet har kunnet modstå, da de har fået hjælp og rådgivning. De får heller ikke den mad, de plejer at få på værestedet.

Tildelt støtte

332.011 kr.

2020

Modtager

Blå Kors Danmark

Region

Landsdækkende