Søg støtte

Søg

Sommerlejr 2024


Donation

Forskningsprojekt

Telefonvejledt genoplivning

Aarhus Universitetshospital

I tilfælde af hjertestop kan basal genoplivning ydet af omkringstående mere end fordoble sandsynligheden for overlevelse. Internationale studier har vist, at telefonrådgivning kan få utrænede personer til at yde hjertelungeredning af rimelig kvalitet, hvorfor dette område har højt forskningspotentiale. Center for Akutforskning - Aarhus Universitet ønsker at udvikle en protokol for alarmcentral personale i tilfælde af hjertestop, hvor der er behov for instrukser over telefonen. Centret vil udføre mindre undersøgelser, der skal determinere det ordvalg og terminologi, der skal bruges i den endelige protokol. Den udviklede protokol skal efterfølgende testes i et simulationsforsøg, hvor en medarbejder på en arbejdsplads oplever et hjertestop hos en "kollega" og dernæst instrueret over telefonen skal gennemføre hjertelungeredning på en dukke i 10 minutter alene.

Tildelt støtte

390.924 kr.

2014

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Landsdækkende