Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Forskningsprojekt

Telefonvejledt genoplivning

Aarhus Universitet

I tilfælde af hjertestop kan basal genoplivning ydet af omkringstående mere end fordoble sandsynligheden for overlevelse. Internationale studier har vist, at telefonrådgivning kan få utrænede personer til at yde hjertelungeredning af rimelig kvalitet, hvorfor dette område har højt forskningspotentiale. Center for Akutforskning - Aarhus Universitet har med en anden ansøgning ønsket at udvikle en protokol for alarmcentral personale i tilfælde af hjertestop, hvor der er behov for instrukser over telefonen. Dette projekt omhandler udformningen af en særlig vejledning, som akutpersonalet kan bruge til vejledning af ældre. Dette skyldes at det ofte er ældre, der foretager hjertelunge-redning på andre ældre.

Tildelt støtte

391.924 kr.

2014

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende