Søg støtte

Søg

Foreningslivets betydning


Donation

Forskningsprojekt

Telemedicin og livskvalitet

Aalborg Universitet

Donationen går til at evaluere effekten af den nationale udrulning af telemedicin til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i forhold til patienternes livskvalitet. Danmark er det første land i verden til at implementere nationale telemedicinske behandlinger, og borgere med KOL er den første patientgruppe, som telemedicin udrulles til. International forskning viser, at telemedicin kan reducere behovet for hospitalsindlæggelser, akut behov for lægekontakt, samt længden på indlæggelser, men endnu er det ikke undersøgt, om det også øger livskvaliteten, fx helbredsrelateret livskvalitet, trivsel, egenkontrol og oplevelse af behandlingen. Da udrulningen af telemedicin til KOL-patienter er den første af flere udrulninger, kan erfaringerne inddrages i efterfølgende udrulninger – både i Danmark og i udlandet.

Tildelt støtte

515.928 kr.

2020

Modtager

Aalborg Universitet

Region

Landsdækkende