Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Teletræning i eget hjem

UlykkesPatientForeningen

Flere uger eller måske måneders corona-nedlukning kan få store helbredsmæssige konsekvenser for mennesker med kroniske sygdomme, som har en funktionsnedsættelse – som eksempelvis svært fysisk handicap efter en ulykke, rygmarvsskade eller polio. og medføre et ikke-genopretteligt funktionstab. For mange er træningen deres ugentlige faste aktivitet og en central del af deres sociale liv. Derfor kan følelsen af isolation og ensomhed ramme denne gruppe særligt hårdt. Målgruppen er de 350, som til daglig træner i regi af UlykkesPatientForeningens lokalkredse over hele landet og de over 1.000 mennesker med kroniske sygdomme, der til daglig træner i Specialhospitalet i Rødovre og Århus. Foreningen modtager derfor en donation til udvikling og afprøvning af to nye metoder til teletræning: 1. Livesessioner med specialuddannet træner: Træningen vil blive gennemført af fagpersoner med særlig viden om funktionsnedsættelser og foregå live over en Skype-forbindelse.2. Træningsvideoer med specialuddannet fagperson. Hver træningsvideo vil omhandle et specifikt tema, der indgår i de træningsprogrammer, som målgruppen normalt skal gennemføre.

Tildelt støtte

350.000 kr.

2020

Modtager

UlykkesPatientForeningen

Region

Landsdækkende