Søg støtte

Søg

Cykelhjelme "Sport og Udeliv"


Donation

Projekt

Træf for voksne med senfølger

Landsforeningen Spor

Det anslås, at 300.000 danskere har oplevet seksuelt misbrug i barndommen. Misbruget kan have store konsekvenser senere i livet og kan nedsætte livskvaliteten markant. Misbrug er forbundet med tabu og kan føre til social isolation og psykiske lidelser for misbrugsofrene. Landsforeningen Spor (Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb) har gode erfaringer med netværksdannelse blandt personer, der har været misbrugt i barndommen. Med denne donation ønsker lokalafdelingen Midtjysk Spor at afholde et medlemstræf over en weekend. Her vil medlemmerne få mulighed for at være i selskab med ligesindede, hvilket kan hjælpe til, at senfølgerne italesættes og overkommes.

Tildelt støtte

129.650 kr.

2017

Modtager

Landsforeningen Spor

Region

Midtjylland

Delmål

Fællesskaber for alle