Søg støtte

Søg

UFL Sydvest - samvær


Donation

Udstyr

Træning & stimuli i varmt vand

Bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld, Svendborg Kommune

Bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld er et døgntilbud til børn og unge med vidtgående og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Under pandemien er de afskåret fra at deltage i deres almindelige fritidsaktiviteter - såsom svømning i offentlig svømmehal, hvilket betyder, at deres fysiske formåen og styrke langsomt regredierer. Med et specialbadekar er det muligt at vedligeholde og udvikle børnene og de unges fysiske niveau. At være i varmt vand vil være smertelindrende, det vil give mulighed for bevægelse/større bevægelsesfrihed og stimulere muskler. Tankefuld modtager støtte til indkøb af et specialbadekar med udstyr til luft-, vand-, lys-, aroma- og musikterapi.

Tildelt støtte

77.500 kr.

2021

Modtager

Bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld, Svendborg Kommune

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start