Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Projekt

Trafiksikkerhed på skemaet

Aalborg Universitet

Studerende på Vej- og Trafikingeniøruddannelsen ved Aalborg Universitet undervises i, hvordan man indretter en sikker trafikal infrastruktur for alle. Trafikforskningsgruppen vil gerne introducere de studerende til arbejde med både politiregistrerede trafikulykker og data fra akutmodtagelser (Landspatientregistret) ved trafikale personskader. Ved at benytte Landspatientregistret som alternativ datakilde til viden om trafikale personskader bliver de studerende også bevidste om det store mørketal af ikke-registrerede ulykker i politidataene. Donationen går til at dække registerudtræk fra Danmarks Statistik.

Tildelt støtte

102.606 kr.

2020

Modtager

Aalborg Universitet

Region

Nordjylland