Søg støtte

Søg

Trivsel og inddragelse


Donation

Projekt

Trivsel og inddragelse

Kirkens Korshærs Herberg

Denne donation går til at ansætte en trivsels- og inddragelsesmedarbejder på Kirkens Korshærs Herberg i en projektperiode på et år. Herberget har gennemført flere projekter med det formål at inddrage beboerne, give dem medansvar og derigennem øge deres trivsel og selvværd, men resultatet har været kortvarige opblomstringer af engagement og motivation i beboer- og medarbejdergruppen, som er forsvundet igen efter kort tid. Den kommende medarbejder skal derfor undersøge, hvordan man bedst arbejder inddragende og skaber positive fællesskaber med målgruppen. Derudover skal medarbejderen udvikle beboernes deltagelseskompetencer – både individuelt og i fællesskaber – med det formål at styrke deres selvtillid, virkelyst, kompetencer og selvrefleksion, hvilket på sigt kan fremme deres evne til at indgå i samfundets fællesskaber. Sideløbende hermed skal medarbejderen inddrage sine kollegaer og løbende skabe refleksions- og træningsrum, hvor medarbejderne sammen lærer og udvikler sig i forhold til at få indsatserne til at lykkes på den lange bane.

Tildelt støtte

367.540 kr.

2021

Modtager

Kirkens Korshærs Herberg

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle