Søg støtte

Søg

Stålskab til hjertestarter


Donation

Projekt

Trivsel og læring

Louiseskolen

Louiseskolen er Haderslev Kommunes specialskole med 161 børn på 0. til 10. Klassetrin – alle med vidtgående vanskeligheder af enten social, psykisk, kognitiv og/eller fysisk karakter. I forbindelse med om- og nybygning af skole og uderum ønsker Louiseskolen med denne donation at skabe et udendørs lege- og læringsrum. Størstedelen af eleverne har ikke mulighed for at være fysisk aktive under transport til og fra skole, og de færreste har forudsætninger og muligheder for at deltage i almene fritidsaktiviteter. Formålet med dette projekt er at motivere og udfordre børnenes individuelle funktionsniveau og på den måde fremme deres trivsel.

Tildelt støtte

470.305 kr.

2017

Modtager

Louiseskolen

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start