Søg støtte

Søg

Lær at Tackle Angst og Depression efter kræft


Donation

Projekt

Trivselsgrupper

Frivilligcenter Aarhus

Omkring 1 pct. af den danske befolkning bliver i dag diagnosticeret med en autismespektrum-forstyrrelse. Piger med en autisme-diagnose har ofte en følelse af at være anderledes, hvilket kan føre til en forkerthedsfølelse, og derfor isolerer de sig. Donationen går til at etablere selvhjælpsgrupper for 11-14-årige piger med autisme. Selvhjælpsgrupperne skal være et sted, hvor pigerne oplever, at de ikke står alene i deres situation, og hvor de møder accept og får redskaber til at håndtere hverdagen.

Tildelt støtte

193.212 kr.

2021

Modtager

Frivilligcenter Aarhus

Region

Midtjylland