Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

Tryg støtte og følgeskab

Kirkens Korshær

De mest udsatte familier i Danmark kommer ofte i kontakt med velfærdssystemet og kan have mange forskellige kontaktpersoner. Med donationen vil Kirkens Korshær tilbyde en støtteperson for udsatte børn, unge eller familier med børn under 18 år. Støttepersonen kan bl.a. være bisidder til møder i kommune, psykiatri eller skole samt give støtte og hjælpe i hverdagen via telefon, hjemmebesøg eller rådgivning i Kirkens Korshærs Familiestøttende arbejde. Indsatsen skal hjælpe socialt udsatte til bedre livskvalitet og trivsel.

Tildelt støtte

476.000 kr.

2022

Modtager

Kirkens Korshær

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start