Søg støtte

Søg

Sundhed på hjul


Donation

Forskningsprojekt

Trygge Relationer i Vuggestuen

Københavns Universitet

Donationen går til et delprojekt i det igangværende projekt ”Trygge relationer i vuggestuen”, som gennemføres i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune. Forskerne vil afprøve effekten af indsatsen Tryghedscirklen, der skal styrke vuggestuepersonalets evne til at ”have barnets sind på sinde”. Voksnes evne til at ”have barnets sind på sinde” kaldes Mind-Mindedness og er evnen til at behandle børn som individer, der har følelser og tanker, og hvis adfærd er intentionel og målrettet. Børn har et stort behov for tilknytning, og det er veldokumenteret, at hvis børn har en længerevarende utryg tilknytning til deres primære omsorgsgivere, så udgør det en risiko for deres følelsesmæssige udvikling. Da langt de fleste danske børn i alderen 0-2 år er i dagtilbud mindst 30 timer om ugen, er kvaliteten af børnenes tilknytning til personalet derfor afgørende. Målet er at teste, om indsatsen er anvendelig til at fremme trivsel og mental sundhed for børn i de danske institutioner.

Tildelt støtte

999.578 kr.

2021

Modtager

Københavns Universitet

Region

Landsdækkende