Søg støtte

Søg

Redningsveste / Svømmeveste


Donation

Projekt

Tryggere familieliv

Horsens Kommune

Mange børn i Horsens oplever, at hverdagen byder på mange belastninger, fx i forbindelse med en svær skilsmisse, dødsfald i nærmeste familie, pårørendes misbrug, kriminalitet eller alvorlig sygdom i familien. Med donationen ønsker Horsens Sund By at undersøge, hvordan de kan udvikle bæredygtige metoder, muligheder og løsninger, der styrker familielivet og dermed øger sårbare børn og unges trivsel og tryghed i svære livssituationer. Familier, fagpersoner og civilsamfundsaktører skal inddrages i udviklingen af projektet, der bl.a. omhandler videreførelse af eksisterende trivselsgrupper, rekruttering af frivillige samt udvikling af digitale platforme og samtaleværktøjer og forældrekurser. Det er ambitionen at nå ud til 500 børn og unge og hjælpe dem til bedre trivsel.

Tildelt støtte

1.252.000 kr.

2022

Modtager

Horsens Kommune

Region

Midtjylland

Delmål

Alle med fra start