Søg støtte

Søg

Cykeltur/motion i nærmiljøet


Donation

Projekt

Tryghed den sidste tid i job

FOA

Donationen går til første del af en indsats, som skal styrke trygheden i de sidste år af arbejdslivet og overgangen til pension. Der er brug for, at danskerne kan blive flere år på arbejdsmarkedet, men for nogle faggrupper kan det være udfordrende og medføre bekymringer og utryghed i arbejdslivet. Blandt FOA’s 169.000 medlemmer er sundhedstilstanden betydeligt dårligere end i den generelle befolkning, og medlemmerne får langt hyppigere end gennemsnittet af erhvervsaktive tildelt førtidspension. Med donationen vil FOA derfor igangsætte en indsats for medlemmer over 50 år, så flere kan føle sig trygge i den sidste del af arbejdslivet og fastholde arbejdet trods forandringer i deres helbredstilstand. Donationen dækker indsatsens første fase, som omhandler indsamling af viden om behov og udfordringer hos FOA’s faggrupper samt udvikling af selve indsatsen og tilhørende undervisningsmaterialer. Projektet gennemføres i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning samt en række kommuner, og indsatsens første del løber frem til foråret 2025.

Tildelt støtte

2.631.803 kr.

2023

Modtager

FOA

Region

Landsdækkende

Delmål

Tryghed i arbejdslivet